Produkter

Vi har ett stort sortiment av belsyningsprodukter och ljuskällor för alla behov. Vi tillhandahåller även hem-el produkter för hushåll och personvård, samt elmateriel för den händige. Vi säljer även vitvaror på beställning.

Vi samarbetar med ledande tillverkare i Europa. Vi ställer krav på våra leverantörer och väljer själva vad vi saluför.

 

Ett urval av våra leverantörer: